בדיקת זכאות לפטור במכירת דירת מגורים יחידה

מוכרים דירה יחידה ?
חייבים במס שבח כן /לא ? מבולבלים.

המאמר הבא יעשה לכם סדר בבלאגן.


בדיקת זכאות לפטור במכירת דירת מגורים יחידה.
האם התקיימו התנאים המקדמיים לפטור במכירת דירת מגורים מזכה ?

תנאים מקדמיים :
  • מדובר בדירת מגורים מזכה
  • המוכר מוכר את כל חלקו בדירה.
  • המוכר הוא תושב ישראל/תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב.

האם בבעלות המוכר דירה יחידה ביום המכירה ?

הדירות הבאות אינן באות במניין :
  • דירה תחליפית (שנרכשה עד 18 חודשים לפני המכירה).
  • בעלות חלקית בדירה נוספת (33% או פחות ואם נתקבלה בירושה - 50% או פחות).
  • דירת ירושה מבן משפחה (כאשר המוריש היה בעל דירה אחת).

האם לאחר בנייתה הייתה הדירה בבעלות המוכר 18 חודשים לפחות ? אם כן נמשיך לשאלה הבאה.
האם המוכר עשה שימוש בפטור זה (לדירה יחידה) ב- 18 החודשים האחרונים ? אם לא נמשיך לשאלה הבאה.
האם הדירה ניתנה במתנה ? אם התשובה היא לא יננתן פטור מיידי (הערה פטור מלא יינתן במכירה של עד 4.5 מיליון ש"ח ).

אם התשובה היא כן האם המוכר מתגורר בדירה דרך קבע ? אם כן ינתן פטור ממס שבח בתום תקופת צינון בת 3 שנים. אם התשובה היא לא יינתן פטור בתום תקופת צינון בת 4 שנים. בכל מקרה מניין השנים לא יתחיל לפני שמלאו למוכר 18 שנים.

עד כאן.

לייעוץ ולשאלות נוספות ניתן לפנות בפלא' 050-2557687. 
Coi בניית אתרים
דף הבית