ערר וערעור בהליכי הוצאה לפועל.

הידעתם !!!

ערר על החלטת מנהל הלשכה - בפני רשם הוצאה לפועל
:
  • על החלטות מנהל הלשכה או עובד ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר בזכות בפני רשם ההוצאה לפועל , תוך 3 ימים.
  • רשם הוצאה לפועל רשאי להחליט על סמך כתב הערר בלבד או לתת לכל צד מעוניין הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב או בעל פה.

החלטות רגילות של רשם הוצאה לפועל :
  • ערעור ברשות בפני בית המשפט השלום.
  • ככלל צווים והחלטות מינהליות של רשם הוצאה לפועל ניתנים לערעור בפני שופט בית המשפט השלום , אם ניתנה לכך רשות מאת שופט בית המשפט השלום, באופן הבא :
  • בעל דין המבקש לערער רשאי להגיש בקשה לרשות ערעור תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה בפני בית המשפט השלום שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה שבה ניתנה ההחלטה.
  • אם ניתנה רשות - יוגש הערעור תוך 20 ימים.

החלטות מיוחדות של רשם הוצאה לפועל :
  • ערעור בזכות בפני בית המשפט השלום.
  • ישנם החלטות מיוחדות של רשם הוצאה לפועל שהן בעלות אופי שיפוטי או שכרוכה בהן פגיעה מיוחדת בזכויותיו של החייב כדוגמת החלטה בעניין מעצר, צו הבאה , פינוי החייב מדירת מגוריו אזי ניתן לערער עליהן בזכות בפני שופט בית המשפט השלום בתוך 20 יום.

 
Coi בניית אתרים
דף הבית